Materiały

Sploty pochodne

admin / 27 marca, 2020

Sploty pochodne

Do tej klasy splotów zalicza się sploty pochodne od splotów zasadniczych, tzn. sploty pochodne od splotu płóciennego, skośnego i atłasowego oraz sploty kombinowane. Do pochodnych splotu płóciennego należą splot rypsowy i panama. Pochodne splotu skośnego to sploty: wzmocnione …

Materiały

Sploty zasadnicze

admin / 27 marca, 2020

Sploty zasadnicze

Do splotów zasadniczych zalicza się: splot płócienny, splot skośny (rządkowy) i splot atłasowy.

Splot płócienny (a), graficzne przedstawienie splotu płóciennego (b).

Splot płócienny jest splotem najprostszym oraz najdawniej i najczęściej stosowanym. Nitka wątku przebiega kolejno pod jedną i …

Materiały

Tkaniny

admin / 27 marca, 2020

Tkaniną jest nazywany wyrób płaski, utworzony z dwóch układów nitek osnowy i wątku.

Osnowę, w procesie tkania, tworzą napięte nitki, przebiegające wzdłuż tkaniny, natomiast wątek — nitki przeplatane prostopadle do osnowy. Osnowa i wątek przeplatają się ze sobą według określonego …

Materiały

Materiały odzieżowe

admin / 20 marca, 2020

Materiały odzieżowe

Większość podstawowych materiałów odzieżowych oraz materiałów dodatkowych wyrabia się z nitek. W przeważającej ilości są to wyroby płaskie, których grubość jest bardzo mała w stosunku do długości i szerokości. Z nitek produkuje się następujące wyroby płaskie: tkaniny, dzianiny, …

Materiały

Masa liniowa nitek i jej nierównomierność

admin / 20 marca, 2020

Masa liniowa nitek i jej nierównomierność

Masa liniowa zależy od grubości nitki. Oznacza się ją według Międzynarodowego Systemu Tex. Jednostką podstawową tego systemu jest 1 tex, który określa masę w gramach odcinka nitki o długości 1000 m. Stosowanymi podwielokrotnościami tej …

Materiały

Skręt nitek

admin / 20 marca, 2020

W zależność od przeznaczenia rozróżnia się nitki tkackie, dziewiarskie i specjalne. Nitki tkackie, w stosunku do nitek dziewiarskich, są z reguły mocniej skręcone, przy czym nitki tkackie przeznaczone na osnowę są mocniej skręcone niż nitki przeznaczone na wątek. Nitki specjalne …

Materiały

Mikrowłókna

admin / 20 marca, 2020

Mikrowłókna

Mikrowłókna są nowym rodzajem włókien, jakkolwiek wykonane ze znanych surowców. W Polsce nazywa się je potocznie mikrofazą. Charakteryzują się bardzo małą średnicą i masą liniową, nie spotykaną we włóknach naturalnych. Tak cienkie włókna zapewniają wytwarzanym z nich materiałom bardzo …

Materiały

Nitki z włókien ciągłych —jedwabie

admin / 20 marca, 2020

Nitki z włókien ciągłych —jedwabie.

Nitka utworzona z jednego włókna ciągłego skręconego lub bezskrętowego, nadającego się do bezpośredniego przerobu na wyrób włókienniczy nazywa się jedwabiem jednowłóknowym. Nitka utworzona z dwóch lub więcej skręconych lub nie skręconych ze sobą włókien ciągłych …

Materiały

Nitki z włókien odcinkowych — przędza

admin / 20 marca, 2020

Nitki z włókien odcinkowych — przędza.

Najstarszym sposobem przędzenia było skręcanie włókien za pomocą palców i wrzeciona w nić. Dopiero w XVI w. wynaleziono kołowrotek, który ułatwił prace prządek i uczynił ją bardziej wydajną. Pierwszą maszynę przędzalniczą wynaleziono w XVIII …

Materiały

Nitki i zasady ich otrzymywania

admin / 18 marca, 2020

Nitki i zasady ich otrzymywania

Nitka jest określana jako liniowy wyrób włókienniczy i stanowi podstawowy składnik większości płaskich wyrobów włókienniczych.

Nitka może być włóknem ciągłym lub układem stanowiącym zbiór takich włókien, nadającym się do bezpośredniego przerobu na wyrób włókienniczy. Wszystkie …