Odzież

Oznaczenie wyrobów konfekcyjnych

admin / 18 kwietnia, 2020

Oznaczenie wyrobów konfekcyjnych

Celem oznaczenia gotowych wyrobów konfekcyjnych jest podanie rzetelnych i niezbędnych informacji, które umożliwią użytkownikowi identyfikację wyrobu, właściwe korzystanie z wyrobu, określą jego jakość i pochodzenie. Zasady oznaczania wyrobów konfekcyjnych są podane w odpowiedniej normie (PN-90/P-84531).

Wyróżnia się następujące rodzaje oznaczeń: etykieta jednostkowa typu A, etykieta na opakowanie zbiorcze typu B, etykieta na opakowanie zbiorcze typu C, wszywka firmowa, wszywka informacyjna o rodzaju surowca, wszywki informacyjne ze sposobem konserwacji, przywieszka z przepisem konserwacji, przywieszka ze stopniem jakości oraz znakiem KJ oraz inne oznaczenia uzupełniające.

Etykieta jednostkowa typu A powinna mieć kształt prostokąta, być pojedyncza lub składana, umieszczana przy każdym wyrobie, wykonana z kartonu lub innego materiału o zbliżonej trwałości. Etykiety

powinny być możliwie zminimalizowane i przymocowane do wyrobu w widocznym miejscu, w sposób estetyczny i trwały. Odłączenie etykiety od wyrobu nie powinno powodować uszkodzeń.

Etykieta typu A (rysunek) powinna zawierać:

— nazwę, adres i znak firmowy producenta,

— nazwę wyrobu oraz numer wzoru,

— skład surowcowy materiału podstawowego,

— rodzaj wykończenia uszlachetniającego wyrób lub nadającego mu specyficzne cechy użytkowe,

— wielkość (rozmiar) wyrobu (zalecane podawanie wielkości za pomocą piktogramów, zgodnie z normami ISO),

— jakość wyrobu,

— rok produkcji,

— skrócony symbol, umożliwiający jego identyfikację.

Napisy na etykietach powinny być wykonane w sposób czytelny, trwały i estetyczny. Niedopuszczalne jest odręczne wypełnianie i wprowadzanie poprawek.

■ Etykieta na opakowanie zbiorcze typu B jest przeznaczona na wyroby konfekcyjne, mające etykiety jednostkowe. Oprócz informacji zbliżonych do etykiety typu A, podaje się dodatkowo ogólną liczbę sztuk lub kompletów zawartych w opakowaniu, numer pakującego i symbol według KTM.

■ Etykieta na opakowanie zbiorcze typu C jest przeznaczona dla wyrobów odzieżowych, nie mających etykiet jednostkowych. Powinna zawierać zbliżone informacje do zawartych na etykiecie typu B (rysunek).

■ Wszywka firmowa jest umieszczana w dowolnym miejscu, według uznania producenta, i wykonywana z tkanej taśmy lub innego materiału. Zawiera nazwę i znak producenta lub jednostki reprezentującej producenta. Powinna być załączona do wszystkich wyrobów konfekcyjnych, oprócz bielizny pościelowej i stołowej, pieluch, chusteczek do nosa itp. oraz do konfekcji technicznej — zaopatrzeniowej.

Znaki określające warunki prania

Znaki określające warunki bielenia

Znaki określające warunki prasowania

Znaki określające warunki czyszczenia chemicznego

Znaki określające warunki suszenia

Znaki określające warunki szamponowania

■ Wszywki informacyjne o rodzaju surowca i sposobie konserwacji powinny być wykonane z taśmy i wszyte trwale do wewnętrznej strony wyrobu. Wszywkami informacyjnymi o składzie surowca powinny być oznaczone wyroby mające znak Woolmark oraz wyroby konfekcyjne wykonane z wełny i wełny w mieszankach z innymi surowcami, bawełny i bawełny z domieszką włókien wiskozowych do 25%. Wszywki ze sposobem konserwacji powinny zawierać znaki ostrzegawcze, określające umownie dozwolony sposób konserwacji — znaki te są znormalizowane.

Wszywki te umieszcza się w jednym z następujących miejsc: w szwie bocznym, z tyłu (w miejscu wszycia paska), w szwie dolnej krawędzi worka kieszeniowego prawej kieszeni bocznej, w miejscu wszycia szelek, w szwie lub obrębie. Wszywek tych nie umieszcza się na pieluchach, chusteczkach do nosa itp.

■ Przywieszka z przepisem konserwacji może stanowić całość z etykietą lub być wykonana na oddzielnym papierze i dołączona do etykiety. Powinna zawierać pełny, słowny opis sposobu konserwacji wyrobu.

 

■ Znak stopnia jakości wyrobu oraz znak kontroli jakości powinien być umieszczony na etykiecie. Można posłużyć się także przywieszką ze stopniem jakości oraz przywieszką ze znakiem KJ, przyszytą na wewnętrznej stronie wyrobu, w miejscu dowolnym według uznania producenta.

■ Niektóre wyroby powinny być oznaczone dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oznaczenia takie traktuje się jako uzupełniające. Dotyczy to np. wyrobów ze znakiem Woolmark, wyrobów niepełnowartościowych, wytwarzanych na zamówienie kontrahentów zagranicznych. Dopuszcza się pozostawianie wszywek i etykiet z napisami w języku obcym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *