Materiały

Specjalne metody tkania

admin / 27 marca, 2020

Specjalne metody tkania

■ Jedną z metod nadania tkaninie formy barwnej jest zastosowanie różnych kolorów nitek wątku i osnowy. W ten sposób powstają tkaniny kolorowo tkane. Wzór barwny, który uzyskuje się, jest ściśle związany z rodzajem zastosowanego splotu oraz liczbą …

Materiały

Tkaniny

admin / 27 marca, 2020

Tkaniną jest nazywany wyrób płaski, utworzony z dwóch układów nitek osnowy i wątku.

Osnowę, w procesie tkania, tworzą napięte nitki, przebiegające wzdłuż tkaniny, natomiast wątek — nitki przeplatane prostopadle do osnowy. Osnowa i wątek przeplatają się ze sobą według określonego …