Materiały

Sploty dziewiarskie

admin / 30 marca, 2020

Sploty dziewiarskie

Różne formy i sposoby łączenia oczek dają różne sploty dziewiarskie. Splot dziewiarski jest charakteryzowany przez raport splotu.

Raport splotu jest to najmniejsza liczba oczek w rządku i kolumience, która powtarza się w ściśle określonym porządku na powierzchni dzianiny.…

Materiały

Dzianiny i i ch budowa

admin / 30 marca, 2020

Dzianiny i i ch budowa

Dzianiny, oprócz tkanin, są podstawowym wyrobem włókienniczym. Uzyskuje się je w procesie zwanym dzianiem. Wyroby dziane (oczkowe) powstają w wyniku przeplatania nitek przędzy przez utworzone uprzednio z tej samej przędzy pętle, zwane oczkami.

Pierwszą maszynę …

Materiały

Masa liniowa nitek i jej nierównomierność

admin / 20 marca, 2020

Masa liniowa nitek i jej nierównomierność

Masa liniowa zależy od grubości nitki. Oznacza się ją według Międzynarodowego Systemu Tex. Jednostką podstawową tego systemu jest 1 tex, który określa masę w gramach odcinka nitki o długości 1000 m. Stosowanymi podwielokrotnościami tej …

Materiały

Skręt nitek

admin / 20 marca, 2020

W zależność od przeznaczenia rozróżnia się nitki tkackie, dziewiarskie i specjalne. Nitki tkackie, w stosunku do nitek dziewiarskich, są z reguły mocniej skręcone, przy czym nitki tkackie przeznaczone na osnowę są mocniej skręcone niż nitki przeznaczone na wątek. Nitki specjalne …

Materiały

Nitki z włókien ciągłych —jedwabie

admin / 20 marca, 2020

Nitki z włókien ciągłych —jedwabie.

Nitka utworzona z jednego włókna ciągłego skręconego lub bezskrętowego, nadającego się do bezpośredniego przerobu na wyrób włókienniczy nazywa się jedwabiem jednowłóknowym. Nitka utworzona z dwóch lub więcej skręconych lub nie skręconych ze sobą włókien ciągłych …

Materiały

Nitki z włókien odcinkowych — przędza

admin / 20 marca, 2020

Nitki z włókien odcinkowych — przędza.

Najstarszym sposobem przędzenia było skręcanie włókien za pomocą palców i wrzeciona w nić. Dopiero w XVI w. wynaleziono kołowrotek, który ułatwił prace prządek i uczynił ją bardziej wydajną. Pierwszą maszynę przędzalniczą wynaleziono w XVIII …

Materiały

Nitki i zasady ich otrzymywania

admin / 18 marca, 2020

Nitki i zasady ich otrzymywania

Nitka jest określana jako liniowy wyrób włókienniczy i stanowi podstawowy składnik większości płaskich wyrobów włókienniczych.

Nitka może być włóknem ciągłym lub układem stanowiącym zbiór takich włókien, nadającym się do bezpośredniego przerobu na wyrób włókienniczy. Wszystkie …

Materiały

Klasyfikacja włókien

admin / 13 marca, 2020

Podstawowym surowcem do produkcji wyrobów włókienniczych, a więc również materiałów do wyrobu odzieży, są włókna. Z włókien wytwarza się nitki, z których wyrabia się tkaniny i inne materiały odzieżowe. Materiały odzieżowe można także wytwarzać bezpośrednio z włókien. Włókna, które nie …