Materiały

Masa liniowa nitek i jej nierównomierność

admin / 20 marca, 2020

Masa liniowa nitek i jej nierównomierność

Masa liniowa zależy od grubości nitki. Oznacza się ją według Międzynarodowego Systemu Tex. Jednostką podstawową tego systemu jest 1 tex, który określa masę w gramach odcinka nitki o długości 1000 m. Stosowanymi podwielokrotnościami tej …

Materiały

Skręt nitek

admin / 20 marca, 2020

W zależność od przeznaczenia rozróżnia się nitki tkackie, dziewiarskie i specjalne. Nitki tkackie, w stosunku do nitek dziewiarskich, są z reguły mocniej skręcone, przy czym nitki tkackie przeznaczone na osnowę są mocniej skręcone niż nitki przeznaczone na wątek. Nitki specjalne …

Materiały

Mikrowłókna

admin / 20 marca, 2020

Mikrowłókna

Mikrowłókna są nowym rodzajem włókien, jakkolwiek wykonane ze znanych surowców. W Polsce nazywa się je potocznie mikrofazą. Charakteryzują się bardzo małą średnicą i masą liniową, nie spotykaną we włóknach naturalnych. Tak cienkie włókna zapewniają wytwarzanym z nich materiałom bardzo …

Materiały

Nitki z włókien ciągłych —jedwabie

admin / 20 marca, 2020

Nitki z włókien ciągłych —jedwabie.

Nitka utworzona z jednego włókna ciągłego skręconego lub bezskrętowego, nadającego się do bezpośredniego przerobu na wyrób włókienniczy nazywa się jedwabiem jednowłóknowym. Nitka utworzona z dwóch lub więcej skręconych lub nie skręconych ze sobą włókien ciągłych …

Materiały

Nitki z włókien odcinkowych — przędza

admin / 20 marca, 2020

Nitki z włókien odcinkowych — przędza.

Najstarszym sposobem przędzenia było skręcanie włókien za pomocą palców i wrzeciona w nić. Dopiero w XVI w. wynaleziono kołowrotek, który ułatwił prace prządek i uczynił ją bardziej wydajną. Pierwszą maszynę przędzalniczą wynaleziono w XVIII …

Materiały

Nitki i zasady ich otrzymywania

admin / 18 marca, 2020

Nitki i zasady ich otrzymywania

Nitka jest określana jako liniowy wyrób włókienniczy i stanowi podstawowy składnik większości płaskich wyrobów włókienniczych.

Nitka może być włóknem ciągłym lub układem stanowiącym zbiór takich włókien, nadającym się do bezpośredniego przerobu na wyrób włókienniczy. Wszystkie …

Materiały

Oznaczanie surowców włókienniczych

admin / 18 marca, 2020

Oznaczanie surowców włókienniczych

Włókna i nitki są surowcami, z których wytwarza się materiały odzieżowe. Surowce włókiennicze oznacza się symbolami literowymi.

Włókna naturalne – Symbol
bawełna – CO
len – LI
konopie – HA
juta – JU
sizal – SJ
manila …

Materiały

Włókna chemiczne nieorganiczne

admin / 18 marca, 2020

Włókna chemiczne nieorganiczne

Do tej grupy włókien zalicza się włókna: metalowe, metalizowane, włókna szklane oraz włókna węglowe.

Włókna metalowe

Włókna metalowe mają postać drucików o przekroju okrągłym lub płaskim, bądź wąskich pasków wykonanych ze stali, miedzi, srebra, złota lub stopów …

Materiały

Włókna poliuretanowe

admin / 15 marca, 2020

Włókna poliuretanowe

Włókna poliuretanowe produkuje się z poliuretanu nie modyfikowanego w postaci grubych żyłek. Najbardziej znane to: Dorlon (Niemcy), Siber 32 (USA).

Włókna tego typu są sztywne, dlatego wytwarza się z nich wyroby techniczne. Znane są także włókna poliuretanowe elastyczne …

Materiały

Włókna polipropylenowe

admin / 15 marca, 2020

Włókna polipropylenowe

Włókna polipropylenowe są zaliczane do jednych z najtańszych. Najbardziej znane to: Meraklon (Włochy), Herculon (USA), Pylen (Japonia). Włókna polipropylenowe są wytwarzane na ogół jako włókna cięte typu wełnianego lub jedwabi.

Zaletą tych włókien jest ich doskonała wytrzymałość, sprężystość …