Materiały

Sploty dziewiarskie

admin / 30 marca, 2020

Sploty dziewiarskie

Różne formy i sposoby łączenia oczek dają różne sploty dziewiarskie. Splot dziewiarski jest charakteryzowany przez raport splotu.

Raport splotu jest to najmniejsza liczba oczek w rządku i kolumience, która powtarza się w ściśle określonym porządku na powierzchni dzianiny.

Sploty dziewiarskie dzieli się na sploty zasadnicze, sploty pochodne i sploty wzorzyste zarówno dla dzianin rządkowych, jak i kolumienkowych.

Do splotów zasadniczych dzianin rządkowych zalicza się splot: lewoprawy, dzianiny dwuprawej i dzianiny dwulewej. Sploty te określa się jako sploty gładkie. Do splotów pochodnych dzianin rządkowych należy splot pochodny splotu gładkiego i splot dzianiny interlokowej. Zasadniczymi splotami dzianin kolumienkowych są: splot trykotowy, atłasowy i łańcuszkowy. Do splotów pochodnych dzianin kolumienkowych zalicza się pochodne trykotu i atłasu.

Rysunek. Splot dzianiny lewoprawej: a) strona prawa, b) strona lewa.

Splot lewoprawy należy do bardzo rozpowszechnionych splotów i charakteryzuje się wyraźną różnicą między prawą i lewą stroną dzianiny (rysunek). Dzianiny wykonane tym splotem charakteryzują się małą grubością, natomiast wyroby ścisłym przyleganiem i gładkością. Wadą dzianin lewoprawych jest łatwe prucie się oraz tendencja do zwijania jej brzegów.

Splot dzianiny dwuprawej (rysunek) składa się z leżących obok siebie na zmianę prawych i lewych kolumienek oczek uszeregowanych w jednakowy sposób. Po prawej stronie dzianiny kolumienki prawych oczek uwypuklają się z powierzchni, a kolumienki lewych oczek kryją się pod kolumienkami oczek prawych. W efekcie po obu stronach dzianiny nie rozciągniętej są widoczne tylko kolumienki prawej strony oczek, natomiast po rozciągnięciu dzianiny widać dopiero kolumienki zarówno prawej, jak i lewej strony oczek na zmianę. Dzianina wykonana splotem dwuprawym ma po obu stronach zbliżony charakter i jest grubsza. Nie występuje też zawijanie się brzegów. Dzianiny te wykazują zwiększoną rozciągliwość i sprężystość, zwłaszcza w kierunku poprzecznym, w stosunku do dzianin lewo-prawych, dlatego są używane przy wyrobie ściągaczy w bluzkach, rękawiczkach, skarpetkach itp.

Dzianiny dwulewe, w przeciwieństwie do dwuprawych, wykazują obustronnie charakter lewej strony. Splot dwulewy jest stosowany na odzież wierzchnią.

Splot interlokowy powstaje przez nałożenie na siebie dwóch lub większej liczby splotów dwuprawych. Uzyskuje się to przez rozsunięcie kolumienek splotu dwuprawego i rozmieszczenie w wolnej przestrzeni między rozsuniętymi kolumienkami jednego splotu dwuprawego, kolumienki drugiego splotu dwuprawego. Splot interlokowy można traktować jako zagęszczony splot dwuprawy. Wykazuje on większą grubość od splotu dwuprawego.

Splot łańcuszkowy występuje w połączeniu z dodatkowymi nitkami przekładanymi między łańcuszkiem.

Splot trykotowy powstaje w ten sposób, że nitka tworzy oczka otwarte lub zamknięte w dwóch sąsiednich kolumienkach, przechodząc przez poszczególne rządki. Splot trykotowy wykazuje budowę zygzakowatą. Obie strony trykotu mają jednakowy wygląd, a dzianina robi wrażenie siatki. W stanie nie naciągniętym grubość trykotu jest większa niż dzianiny lewoprawej, ponieważ oczka nie leżą w tej samej płaszczyźnie.

Sploty wzorzyste otrzymuje się wieloma metodami. Powstają one z połączenia i kombinacji splotów zasadniczych i pochodnych. Wprowadza się także zmiany w budowie tych splotów, spowodowane opuszczeniem niektórych oczek lub wprowadzeniem dodatkowych nitek w innym kolorze lub z innego surowca.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *