Materiały

Forma handlowa tkanin

admin / 27 marca, 2020

Forma handlowa tkanin

Obecnie obserwuje się ograniczanie podaży tkanin na rynek detaliczny w stosunku do podaży gotowych wyrobów odzieżowych. Odbiorcami tkanin są głównie firmy produkujące odzież. Tkanina przeznaczona dla odbiorcy powinna być odpowiednio opakowana i oznakowana.

■ Tkaniny wełniane i …

Materiały

Tkaniny jedwabne i jedwabnopodobne

admin / 27 marca, 2020

Tkaniny jedwabne i jedwabnopodobne. Większość tkanin z tej grupy wytwarza się z jedwabiu wiskozowego, octanowego oraz z jedwabiu poliamidowego (Stilon), jedwabiu poliestrowego (Torlen) i mieszanek tych włókien, a tylko nieliczne z jedwabiu naturalnego. Są to:

• chiffon (czyt. szyfon) …

Materiały

Tkaniny wełniane i wełnopodobne

admin / 27 marca, 2020

Tkaniny wełniane i wełnopodobne są wytwarzane z przędzy czesankowej, zgrzebnej, połączenia tych przędz (tkaniny czesankowo-zgrzebne). Do grupy tej zalicza się tkaniny z czystej wełny oraz mieszanki wełny z Elaną, Argoną, Anilaną, Meroną itp. Tkaniny wełnopodobne wytwarza się z czystej Argony, …

Materiały

Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne

admin / 27 marca, 2020

Tkaniny można podzielić na typy tkanin produkowane od dawna z tradycyjnych surowców oraz tkaniny z nowych surowców i o nowym sposobie wykończenia. Tkaniny tradycyjne mają zwyczajowe nazwy, które umożliwiają ich identyfikację, nowym zaś nadaje się dowolne nazwy handlowe. Niektóre z …

Materiały

Wady tkanin

admin / 27 marca, 2020

Wady tkanin

Przyczyną wad tkanin może być surowiec przędzalniczy, błędy w procesie tkania lub wykończania. Do ważniejszych błędów, naruszających wygląd zewnętrzny, zalicza się:

• zabrudzenia i niejednolitość barwy, wynikające z zastosowania w tkaniu zabrudzonych odcinków przędzy lub przędzy niejednolicie wybarwionej;…

Materiały

Wykończanie tkanin

admin / 27 marca, 2020

Wykończanie tkanin

Pożądane właściwości użytkowe i estetyczne tkanina uzyskuje dopiero podczas wykończania, na które składa się wiele procesów, jakim poddaje się tkaninę surową w celu jej ulepszenia i upiększenia. Czynności wykończania zależą od surowca, z którego jest wykonana tkanina, od …

Materiały

Specjalne metody tkania

admin / 27 marca, 2020

Specjalne metody tkania

■ Jedną z metod nadania tkaninie formy barwnej jest zastosowanie różnych kolorów nitek wątku i osnowy. W ten sposób powstają tkaniny kolorowo tkane. Wzór barwny, który uzyskuje się, jest ściśle związany z rodzajem zastosowanego splotu oraz liczbą …

Materiały

Tkaniny o splotach złożonych

admin / 27 marca, 2020

Tkaniny o splotach złożonych

Tkaniny o splotach zasadniczych i pochodnych powstają tylko z jednej warstwy osnowy i wątku. W celu uzyskania tkanin grubszych, cieplejszych, a jednocześnie bardziej miękkich i podatnych do układania się lub tkanin o specjalnych efektach tkackich, stosuje …

Materiały

Sploty pochodne

admin / 27 marca, 2020

Sploty pochodne

Do tej klasy splotów zalicza się sploty pochodne od splotów zasadniczych, tzn. sploty pochodne od splotu płóciennego, skośnego i atłasowego oraz sploty kombinowane. Do pochodnych splotu płóciennego należą splot rypsowy i panama. Pochodne splotu skośnego to sploty: wzmocnione …

Materiały

Sploty zasadnicze

admin / 27 marca, 2020

Sploty zasadnicze

Do splotów zasadniczych zalicza się: splot płócienny, splot skośny (rządkowy) i splot atłasowy.

Splot płócienny (a), graficzne przedstawienie splotu płóciennego (b).

Splot płócienny jest splotem najprostszym oraz najdawniej i najczęściej stosowanym. Nitka wątku przebiega kolejno pod jedną i …