Materiały

Materiały odzieżowe

admin / 20 marca, 2020

Materiały odzieżowe

Większość podstawowych materiałów odzieżowych oraz materiałów dodatkowych wyrabia się z nitek. W przeważającej ilości są to wyroby płaskie, których grubość jest bardzo mała w stosunku do długości i szerokości. Z nitek produkuje się następujące wyroby płaskie: tkaniny, dzianiny, plecionki, siatki, tiule i przędziny. Bezpośrednio z włókien wytwarza się natomiast watę, filc i włókniny.

■ Tkaniny są wyrobami, które powstają z dwóch układów nitek przeplatających się pod kątem prostym. Dzianiny powstają przez tworzenie z nitek oczek i wzajemne ich splatanie ze sobą. Plecionki otrzymuje się przeplatając wiele nitek ułożonych względem siebie najczęściej pod kątem innym niż prosty, przy czym nitki nie tworzą oddzielnych, wyodrębniających się układów. W plecionkach, podobnie jak w dzianinach, występuje tylko jeden układ elementów. Siatki uzyskuje się także z jednego układu nitek przez łączenie ze sobą nitek za pomocą węzłów. Tiule wytwarza się przez owijanie jednego układu nitek dookoła drugiego. Przędziny są to wyroby otrzymywane przez łączenie równolegle ułożonych warstw nitek (przędzy) za pomocą przeszywania lub klejenia.

■ Włókniny otrzymuje się przez bezpośrednie formowanie kilku warstw jednakowej grubości z luźnych lub częściowo ułożonych włókien, a następnie ich wiązanie za pomocą przeszywania, igłowania lub sklejania. Filc powstaje z włókien w stanie nie zorientowanym, które poddaje się procesowi spilśniania. Wata stanowi jednolitą i o małej gęstości warstwę nie spilśnionych, luźnych włókien.

■ Oprócz jednorodnych materiałów odzieżowych wytwarza się także materiały wielowarstwowe. Powstają one w wyniku trwałych połączeń kilku warstw płaskiego wyrobu włókienniczego za pomocą klejenia, zgrzewania lub przeszywania. Specyficzny materiał wielowarstwowy stanowią laminaty włókiennicze i materiały powlekane. Są to wyroby dwuwarstwowe, stanowiące połączenie tkaniny, dzianiny, przędziny lub włókniny z warstwą pianki z tworzywa syntetycznego (najczęściej pianki poliuretanowej), warstwą żywicy syntetycznej lub lateksu.

1 thought on “Materiały odzieżowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *