Materiały

Sploty dziewiarskie

admin / 30 marca, 2020

Sploty dziewiarskie

Różne formy i sposoby łączenia oczek dają różne sploty dziewiarskie. Splot dziewiarski jest charakteryzowany przez raport splotu.

Raport splotu jest to najmniejsza liczba oczek w rządku i kolumience, która powtarza się w ściśle określonym porządku na powierzchni dzianiny.…

Materiały

Dzianiny i i ch budowa

admin / 30 marca, 2020

Dzianiny i i ch budowa

Dzianiny, oprócz tkanin, są podstawowym wyrobem włókienniczym. Uzyskuje się je w procesie zwanym dzianiem. Wyroby dziane (oczkowe) powstają w wyniku przeplatania nitek przędzy przez utworzone uprzednio z tej samej przędzy pętle, zwane oczkami.

Pierwszą maszynę …

Materiały

Tkaniny o splotach złożonych

admin / 27 marca, 2020

Tkaniny o splotach złożonych

Tkaniny o splotach zasadniczych i pochodnych powstają tylko z jednej warstwy osnowy i wątku. W celu uzyskania tkanin grubszych, cieplejszych, a jednocześnie bardziej miękkich i podatnych do układania się lub tkanin o specjalnych efektach tkackich, stosuje …

Materiały

Sploty pochodne

admin / 27 marca, 2020

Sploty pochodne

Do tej klasy splotów zalicza się sploty pochodne od splotów zasadniczych, tzn. sploty pochodne od splotu płóciennego, skośnego i atłasowego oraz sploty kombinowane. Do pochodnych splotu płóciennego należą splot rypsowy i panama. Pochodne splotu skośnego to sploty: wzmocnione …

Materiały

Sploty zasadnicze

admin / 27 marca, 2020

Sploty zasadnicze

Do splotów zasadniczych zalicza się: splot płócienny, splot skośny (rządkowy) i splot atłasowy.

Splot płócienny (a), graficzne przedstawienie splotu płóciennego (b).

Splot płócienny jest splotem najprostszym oraz najdawniej i najczęściej stosowanym. Nitka wątku przebiega kolejno pod jedną i …