Blog

Materiały

Włókniny

admin / 31 marca, 2020

Włókniny i przędziny są traktowane jako nowe wyroby włókiennicze i można je zaliczyć do wyrobów nietkanych. Są one utworzone z pojedynczych lub łączonych warstw włókien bądź nitek, w których elementy są związane ze sobą przez sklejanie, igłowanie lub przeszycie. Włókniny …

Materiały

Właściwości i rodzaje dzianin

admin / 30 marca, 2020

Właściwości dzianin

Dzianiny, podobnie jak tkaniny, są poddawane różnym procesom wykończalniczym. W zależności od surowca, z którego powstały i przeznaczenia mogą być opalane, prane, bielone, barwione, drapane, prasowane i poddawane stabilizacji termicznej. Zależnie od układu oczek oraz barwy nitek można …

Materiały

Sploty dziewiarskie

admin / 30 marca, 2020

Sploty dziewiarskie

Różne formy i sposoby łączenia oczek dają różne sploty dziewiarskie. Splot dziewiarski jest charakteryzowany przez raport splotu.

Raport splotu jest to najmniejsza liczba oczek w rządku i kolumience, która powtarza się w ściśle określonym porządku na powierzchni dzianiny.…

Materiały

Dzianiny i i ch budowa

admin / 30 marca, 2020

Dzianiny i i ch budowa

Dzianiny, oprócz tkanin, są podstawowym wyrobem włókienniczym. Uzyskuje się je w procesie zwanym dzianiem. Wyroby dziane (oczkowe) powstają w wyniku przeplatania nitek przędzy przez utworzone uprzednio z tej samej przędzy pętle, zwane oczkami.

Pierwszą maszynę …

Materiały

Forma handlowa tkanin

admin / 27 marca, 2020

Forma handlowa tkanin

Obecnie obserwuje się ograniczanie podaży tkanin na rynek detaliczny w stosunku do podaży gotowych wyrobów odzieżowych. Odbiorcami tkanin są głównie firmy produkujące odzież. Tkanina przeznaczona dla odbiorcy powinna być odpowiednio opakowana i oznakowana.

■ Tkaniny wełniane i …

Materiały

Tkaniny jedwabne i jedwabnopodobne

admin / 27 marca, 2020

Tkaniny jedwabne i jedwabnopodobne. Większość tkanin z tej grupy wytwarza się z jedwabiu wiskozowego, octanowego oraz z jedwabiu poliamidowego (Stilon), jedwabiu poliestrowego (Torlen) i mieszanek tych włókien, a tylko nieliczne z jedwabiu naturalnego. Są to:

• chiffon (czyt. szyfon) …

Materiały

Tkaniny wełniane i wełnopodobne

admin / 27 marca, 2020

Tkaniny wełniane i wełnopodobne są wytwarzane z przędzy czesankowej, zgrzebnej, połączenia tych przędz (tkaniny czesankowo-zgrzebne). Do grupy tej zalicza się tkaniny z czystej wełny oraz mieszanki wełny z Elaną, Argoną, Anilaną, Meroną itp. Tkaniny wełnopodobne wytwarza się z czystej Argony, …

Materiały

Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne

admin / 27 marca, 2020

Tkaniny można podzielić na typy tkanin produkowane od dawna z tradycyjnych surowców oraz tkaniny z nowych surowców i o nowym sposobie wykończenia. Tkaniny tradycyjne mają zwyczajowe nazwy, które umożliwiają ich identyfikację, nowym zaś nadaje się dowolne nazwy handlowe. Niektóre z …

Materiały

Wady tkanin

admin / 27 marca, 2020

Wady tkanin

Przyczyną wad tkanin może być surowiec przędzalniczy, błędy w procesie tkania lub wykończania. Do ważniejszych błędów, naruszających wygląd zewnętrzny, zalicza się:

• zabrudzenia i niejednolitość barwy, wynikające z zastosowania w tkaniu zabrudzonych odcinków przędzy lub przędzy niejednolicie wybarwionej;…

Materiały

Wykończanie tkanin

admin / 27 marca, 2020

Wykończanie tkanin

Pożądane właściwości użytkowe i estetyczne tkanina uzyskuje dopiero podczas wykończania, na które składa się wiele procesów, jakim poddaje się tkaninę surową w celu jej ulepszenia i upiększenia. Czynności wykończania zależą od surowca, z którego jest wykonana tkanina, od …