Materiały

Wady tkanin

admin / 27 marca, 2020

Wady tkanin

Przyczyną wad tkanin może być surowiec przędzalniczy, błędy w procesie tkania lub wykończania. Do ważniejszych błędów, naruszających wygląd zewnętrzny, zalicza się:

• zabrudzenia i niejednolitość barwy, wynikające z zastosowania w tkaniu zabrudzonych odcinków przędzy lub przędzy niejednolicie wybarwionej;

• zgrubienia, powstające z wrobienia podczas tkania nitek o znacznie większej średnicy lub nitek podwójnych;

• zły skręt, spowodowany odcinkowym wrobieniem przędzy niedostatecznie skręconej;

• blizny, powstające miejscowo z braku nitek osnowy lub wątku;

• nieprawidłowy przeplot, polegający na przeplocie nitek niezgodnym z raportem splotu i wywołujący zakłócenie splotu;

• dziury, stanowiące wyrwy, przecięcia, przebicia lub miejscowe ubytki bądź przerwy nitek wątku w tkaninie;

• rozrzedzenia, polegające na miejscowej zmianie gęstości wątku na całej szerokości tkaniny;

• nieprawidłowy druk, wynikający z przesunięć, niedodruku, zacieków i nieregularności wzoru;

• uszkodzenia brzegów, powstające w wyniku rozerwania, oderwania lub rozsunięcia nitek;

• węzły z długimi końcami, występujące przy wiązaniu zerwanych nitek.

Błędy wyraźnie widoczne zaznacza się czerwoną nitką na krajkach tkaniny. Szczegółowy opis błędów tkanin oraz ich klasyfikacja znajdują się w Polskiej Normie. Oprócz wad postrzeganych wzrokowo, identyfikuje się wiele innych, które można wykryć jedynie po zastosowaniu odpowiednich metod pomiarowych. Do najważniejszych, decydujących o trwałości i żywotności tkaniny, należy zaliczyć wytrzymałość tkaniny na rozerwanie oraz nierównomierność tej wytrzymałości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *