Materiały

Włókna chemiczne syntetyczne

admin / 15 marca, 2020

Włókna chemiczne syntetyczne

Włókna syntetyczne są wytwarzane z polimerów otrzymywanych w wyniku syntezy chemicznej.

Zasada otrzymywania włókien syntetycznych z polimerów jest taka sama, jak w przypadku włókien sztucznych. W pierwszej fazie procesu następuje wytworzenie wielkocząsteczkowego polimeru, w drugiej fazie — …